SMS-lån 3000 kr

Sponsrade länkar

Den som tar ett SMS-lån på 3000 kr löper statistiskt sett stor risk att hamna i en ond skuldspiral. Den korta återbetalningstiden leder till att man tvingas lån upprepade gånger.

Sponsrade länkar

Den som väljer att ta ett SMS-lån på 3000 kr bör ha i åtanke att majoriteten av långivarna kräver att beloppet ska återbetalas inom 30 dagar. För många personer med ansträngd ekonomi innebär SMS-lån i denna storleksklass att man hamnar i en långtgående skuldspiral. Att återbetala 3000 kr i slutet av månaden kan kännas tufft, varför man gärna tar ett nytt SMS-lån. Därför kan det vara värt att leta efter långivare med längre återbetalningstid än 30 dagar.

Gemensamma nämnare för SMS-lån på 3000 kr

Följande gemensamma nämnare gäller för de allra flesta SMS-lån på just 3000 kr:

  • Lånet ska återbetalas med tillhörande uppläggningsavgift inom 30 dagar. Ibland debiteras även en s.k. SMS-avgift i sambad med att ansökan sker från mobiltelefonen.
  • Lånet beviljas i regel inom en kvart. Däremot kan det hända att utbetalningen sker först nästkommande bankdag.
  • Ett lån på 3000 kr ska aldrig kosta mer än en fjärdedel av det lånade beloppet. Kreditgivare som beviljar lån trots betalningsanmärkning kan emellertid vara något dyrare.
  • Kreditprövningen är automatisk hos majoriteten av långivarna.

Ibland kan det således löna sig att ta ett onlinelån framför ett SMS-lån, eftersom SMS-lån hos vissa kreditgivare påförs en extra SMS-avgift.

Specifika fakta om olika typer av SMS-lån samt vanliga lånebelopp: